Serwery VPS/CLOUD

Serwery VPS Zarządzane

ZALETY

 • Oferowane serwery VPS to wirtualne maszyny (VM) oparte na realnych, nie współdzielonych zasobach.

 • Serwer uruchamiany z poziomu BIOS

 • Możliwość zdalnego wyłączania i włączania serwera

 • Wirtualny procesor odpowiada realnemu rdzeniowi procesora na wyłączność

 • Zdalny dostęp do konsoli nawet, gdy serwer jest wyłączony bądź restartowany

 • Wirtualny zasób dyskowy w rzeczywistośc i jest wysoce wydajną macierzą dyskową o bardzo szybkim czasie dostępu i zapewniającą zabezpieczenie danych.

 • Pamięć RAM dostępna dla serwera odpowiada realnej, dedykowanej pamięc i RAM z kontrolą parzystości ECC.

 • Architektura VPS pozwala także na dodanie zasobów w dowolnym momencie trwania usługi, oraz wykonywanie backupów całej maszyny (snapshot)

 • Wykwalifikowany i doświadczony zespół pracowników, który w ramach wykupionej usługi zarządza systemowo serwerem VPS

 • Eliminacja dużej częśc i kosztów związanych z administracją serwerem

ADMINISTRACJA SYSTEMOWA

 • Pomoc techniczna 24/7/365

 • Odbudowa systemu w przypadku krytycznej awarii

 • Wsparcie administracyjne w przypadku poważnych awarii programowych wymagających interwencji lokalnej

 • Przygotowanie środowisk serwerowych z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem wskazanym w specyfikacji Klienta

 • Dostęp do danych z systemu monitorowania

 • Stały monitoring zasobów sprzętowych oraz sieciowych

 • Nadzór i diagnostyka sprzętu oraz oprogramowania

 • Bieżąca aktualizacja oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem poprawek mających wpływ na bezpieczeństwo

 • Administracja zasobami sieciowymi

 • Archiwizacja danych wg specyfikacji otrzymanej od Klienta

DEDYKOWANE SERWERY VPS ZARZĄDZANESkładniki usługi VPS SA VPS MA VPS LA VPS XLA
Częstotliwość procesora 2,0 GHz - 2,4 GHz  2 X 2,00 GHz - 2,4 GHz 3 X 2,00 GHz - 2,4 GHz 4 X 2,00 GHz - 2,4 GHz
Liczba rdzeni procesora 1 rdzeń 2 rdzenie 3 rdzenie 4 rdzenie
Pamieć RAM 2 GB ECC 4 GB ECC 6 GB ECC 8 GB ECC
Przestrzeń dyskowa 100 GB

(sprzętowy RAID)
200 GB

(sprzętowy RAID)
300 GB

(sprzętowy RAID)
500 GB

(sprzętowy RAID)
Przepustowość łącza 100 Mb/s 100 Mb/s 100 Mb/s 100 Mb/s
Limit transferu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
Adresacja IP 1 adres IP 1 adres IP 1 adres IP 1 adres IP
Administracja systemowa do 5 zdarzeń / m-c do 5 zdarzeń / m-c do 5 zdarzeń / m-c do 5 zdarzeń / m-c
Opłata instalacyjna brak brak brak brak
Opłata abonamentowa 245 zł/m-c 295 zł/m-c 340 zł/m-c 395 zł/m-c
ELEMENTY USŁUGI ZAWARTE W KAŻDYM PAKIECIE
  oprogramowanie systemowe Linux, Free BSD
  panel zarządzający: Virtualmin, Webmin
  pełne przygotowanie nowego serwera VPS do pracy

(instalacja i konfiguracja panelu i potrzebnych komponentów)
  zewnętrzny backup danych co najmniej dwa razy w tygodniu
  czas realizcji usługi: do 24 godzin
GWARANTOWANY CZAS REAKCJITyp zgłoszenia Gwarantowany czas reakcji
Problem krytyczny 2 godziny
Problem standardowy 8 godzin
Uwaga 1 dzień roboczy
Problem krytyczny
Awaria lub działanie usługi niezgodne z dokumentacją, któremu Zamawiający nadał podwyżs zony priorytet. Problem uniemożliwiający funkcjonowanie krytycznych obszarów działalności klienta.
Problem standardowy
Działanie usługi niezgodne z dokumentacją, brak działania lub utrudnienia w wykorzystywaniu funkcji Systemu.
Uwaga
Niezgodność usługi z dokumentacją, nie wpływająca w żadnej mierze na działanie systemu i możliwość wykorzystania pełnej funkcjonalności systemu.
Zadanie
Zgłoszenie użytkownika wymagające dodatkowej pracy administracyjnej (np. dodanie nowego konta, utworzenie grupy systemowej, konfiguracja usługi sieciowej itd.)
ZAKRES CZASOWY PRACUsługa Okno świadczenia usług
Przyjmowanie/Zgłaszanie Problemów W dni robocze w godzinach 8:00–22:00
Rozwiązywanie Błędów Krytycznych W dni robocze 24 godziny na dobę
Rozwiązywanie Błędów Zwykłych W dni robocze w godzinach 9:00–17:00
Rozwiązywanie Uwag W dni robocze w godzinach 9:00–17:00
Realizacja zadań W dni robocze w godzinach 08–17:00 oraz w innych godzinach do uzgodnienia w konkretnym przypadku

W dni wolne od pracy (każdorazowo do uzgodnienia)
ZAKRES CZASOWY ŚWIADCZENIA USŁUG ADMINISTRACYJNYCHUsługa Okno świadczenia usług
Bieżące działania administracyjne nie wymagające zatrzymywania Systemu 9:00 – 17:00, w dni robocze
Bieżące działania administracyjne wymagające zatrzymywania Systemu 8:00 – 17:00 oraz w innych godzinach do uzgodnienia w konkretnym przypadku, w dni robocze
Przyjmowanie Zgłoszeń Całodobowo
Obsługa Zgłoszeń Krytycznych Całodobowo – w trybie ciągłym
ZMIANA PARAMETRÓW SERWERA WIRTUALNEGORodzja usługi OPŁATY
Dodatkowa adresacja IP (1 użytkowy adres) 10 zł / m-c
Dodatkowa adresacja IP (5 użytkowych adresów) 20 zł / m-c
Dodatkowe przestrzeń dyskowa (100 GB) 15 zł / m-c
Dodatkowa pamięć RAM (1 GB) 20 zł / m-c
Dodatkowy rdzeń procesora (2 GHz) 20 zł / m-c
Wirtulany router, switch, firewall, VPN koncentrator 290 zł jednorazowo lub 35 zł / m-c przy kontrakcie terminowym
PRZESTRZEŃ NA KOPIE ZAPASOWESimple BACKUP OPŁATY
Simple Backup 50

(Upload bez limitu, download 100 GB mies, 50 GB pojemności) port 100 Mbits, dostęp FTP/rsync
25 zł / m-c
Simple Backup 100

(Upload bez limitu, download 200 GB mies, 100 GB pojemności) port 100 Mbits, dostęp FTP/rsync
35 zł / m-c
Simple Backup 200

(Upload bez limitu, download 400 GB mies, 200 GB pojemności) port 100 Mbits, dostęp FTP/rsync
55 zł / m-c
Simple Backup 300

(Upload bez limitu, download 600 GB mies, 300 GB pojemności) port 100 Mbits, dostęp FTP/rsync
75 zł / m-c
Simple Backup 500

(Upload bez limitu, download 1000 GB mies, 500 GB pojemności) port 100 Mbits, dostęp FTP/rsync
95 zł / m-c
Simple Backup 1000

(Upload bez limitu, download 2000 GB mies, 1000 GB pojemności) port 100 Mbits, dostęp FTP/rsync
155 zł / m-c
DZIERŻAWA OPROGRAMOWANIA
Rodzaj oprogramowania OPŁATY
Systemy operacyjne Microsoft Windows 7 Professional 50 zł / m-c
  Microsoft Windows Standard Edition 80 zł / m-c
  Linux (Cento OS, Debian, Fedora, Ubuntu, Suse ) w cenie usługi
  Free BSD w cenie usługi
Bazy danych Microsoft SQL Express w cenie usługi
  Microsoft SQL Web Edition 55 zł / m-c/2 rdzenie
  Microsoft SQL Web Edition 675 zł / m-c/2 rdzenie
  MySQL/InnoDB lub PostgreSQL w cenie usługi
Panele zarządzające cPanel VPS 650 zł / rok
  Direct Admin 25 zł / m-c
  Direct Admin Lifetime 450 zł
  Plesk 10 (10 domen) 25 zł / m-c
  Virtualmin w cenie usługi
  Webmin w cenie usługi
Microsoft SQL - ze względu na zmianę sposobu udzielania licencji oprogramowania SQL Microsoft od lutego 2012 ,ceny podane w powyższej tabeli są cenami dla 2 rdzeni.

Minimalna pakiet startowy to 4 rdzenie.

Jeśli oprogramowanie SQL musi być licencjonowane na większą ilość rdzeni w takim przypadku, dokupuje się w paczkach po 2 rdzenie. Wykupione licencje muszą odpowiadać fizycznej ilości rdzeni pracujących w danych serwerze.

Licencja Windows Server CAL - w systemie Standard dołączona jest nieograniczona ilość licencji CAL użytkownika
INNE OPROGRAMOWANIERodzaj oprogramowania OPŁATY
Microsoft Windows RDS Cal 27 zł / m-c / user
Microsoft Exchange Standard 17 zł / m-c / user
Microsoft Exchange Standard Plus 29 zł / m-c / user
Microsoft Exchange Enterprise 39 zł / m-c / user
Microsoft Exchange Enterprise Plus 57 zł / m-c / user
CENTRUM DANYCH DATAHOUSEOFERUJEMY
Doskonała lokalizacja Centrum Danych DataHouse oraz dogodny dojazd Al. Jerozolimskimi lub ul. Łopuszan´ska?

 • Lotnisko Oke?cie: 6 km

 • Dworzec Zachodni (PKP, PKS): 3,1km

 • Dworzec Centralny, LIM Center: 6,8 km

 • Parking dla Kliento´w

 • Windy towarowe o udz´wigu do 3 ton

 • Centrum Danych DataHouse poła?czone jest redundantna? siecia? s´wiatłowodowa? z wszystkimi znacza?cymi punktami wymiany ruchu mie?dzy operatorskiego [PL-IX, W-IX, AC-IX [Thinx], AMS-IX [Amsterdam]

 • moz˙liwos´c´ bezpos´redniego poła?czenia z operatorami doste?pnymi w Centrum Danych DataHouse oraz w budynku LIM (Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa)

 • moz˙liwos´c´ kolokacji pojedynczych urza?dzen´ w obudowie rack oraz w obudowie wolnostoja?cej, a takz˙e szaf teletechnicznych 42U

 • moz˙liwos´c´ wydzielenia dedykowanej powierzchni (boksy, dedykowane pomieszczenie)

 • zasilanie : 48 V, 230 V, 400 V

 • zaawansowany system klimatyzacji

 • moz˙liwos´c´ dostosowania do potrzeb Klienta monitoringu usług znajduja?cych sie? na urza?dzeniach Klienta

 • kontrole? doste?pu do pomieszczen´ kolokacyjnych oraz monitoring wideo i fizyczna? ochrone? budynku


ZASILANIE
Trzy poziomy systemu gwarantowanego zasilania:

 • I poziom – zasilanie z dwóch niezależnych podstacji o mocy 2 x 800 kVA

 • II poziom – trzy niezależne systemy zasilania awaryjnego UPS o łącznej wydajności ponad 480 kVA

 • III poziom – trzy automatyczne agregaty prądotwórcze (z zapasem paliwa do 24 godzin) o wydajności ponad 450 kVA


System składa sie? z Automatycznych przeła?czniko´w zasilania (SZR) firmy Lovato, za kto´rymi znajduja? sie? agregaty pra?dotwo´rcze Fogo z jednostkami nape?dowymi IVECO i John Deere.Urza?dzenia klienta sa? galwanicznie izolowane od sieci zewne?trznej, gdyz˙ ich zasilanie doprowadzone jest poprzez urza?dzenia UPS firmy General Electric typu "on-line", gdzie zaro´wno pra?d sieciowy, jak i pobiera z akumulatoro´w (w przypadku braku zasilania), przechodzi podwo´jna? konwersje na układach transformuja?co-prostowniczych, oraz na systemie falownikowo-inwerterowym).
WARUNKI ŚRODOWISKOWE
Wszystkie serwerownie posiadaja? klimatyzacje? Jest to system inwerterowej klimatyzacji kanałowej MDV oraz Fujitsu o mocy pomp ciepła ponad 325 kW oraz wyrzutniom ciepłego powietrza.W serwerowniach utrzymywana jest temperatura 22o Celsjusza +/- 3o. Serwerownie wyposaz˙one sa? w podłogi techniczne podnoszone z powłoka? antyelektrostatyczna?.
KONTROLA DOSTĘPU I OCHRONY
Elektroniczny system kontroli doste?pu, instalacja alarmowa, ochrona fizyczna, monitorowana instalacja przeciwpoz˙arowa, CCTV. Na zabezpieczenia fizyczne składaja? sie? system kontroli doste?pu firmy Roger, Systemy Alarmowe Siemens oraz Satel oraz system wykrywania poz˙aru oparty o czujniki optyczne i temperaturowe.Serwerownie sa? ro´wniez˙ wyposaz˙one w system gas´niczy, gasza?cy za pomoca? gazo´w dławia?cych płomienie (FM-200).
ZABEZPIECZENIE DOSYŁU DANYCH
Centrum danych Datahouse posiada 3 niezalez˙ne poła?czenia s´wiatłowodowe do naszych we?zło´w zlokalizowanych w punktach wymiany ruchu. Poła?czenia te sa? realizowane dwoma drogami geograficznymi. W warstwie danych uz˙yte zostały rozwia?zania Cisco Inc. oparte na przeła?cznikach sieciowych typu Catalyst oraz rozwia?znia Extreme NetworksWarstwa protokołu opiera sie? na rozwia?zaniach Juniper Networks poprzez wykorzystanie dynamicznych protokoło´w routingu zaimplementowanych w routerach klasy M. Zastosowanie protokołu dynamicznego routingu BGPv4 zaro´wno do poła?czen´ mie?dzy- operatorskich, jak i w poła?czeniach wewne?trznych zapewnia zaro´wno redundancje?, jak i wybo´r najkro´tszej trasy pakieto´w.
DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ
Najwaz˙niejszymi elementami dobrej kolokacji sa? umiejscowienie w centralnym punkcie sieci, niezawodnos´c´ i redundancja. DataHouse.pl znajduje sie? w systemie sieci eTOP (AS 20853) i ma to zapewnione poprzez bezpos´rednie poła?czenia s´wiatłowodowe o przepływnos´ci 1 Gbps oraz 10 Gb/s z operatorami krajowymi, zagranicznymi i punktami wymiany ruchu. Doste?p do Internetu jest realizowany w oparciu o wymiane? ruchu z wykorzystaniem protokołu BGP. Posiadamy ro´wniez˙ bezpos´rednie styki operatorskie do zasobo´w kilkudziesie?ciu operatoro´w.Oferujemy również moz˙liwos´c´ dzierz˙awy wło´kien s´wiatłowodowych jak ro´wniez˙ s´wiadczenie usług transmisji danych oraz doste?pu do internetu droga? kablowa? [Warszawa i okolice]
RING TELEKOMUNIKACYJNY

LIM - Al. JEROZOLIMSKIE 65/79 WARSZAWA


 • Cogent

 • Crowley

 • Dialog

 • T-Mobile

 • Exatel

 • Global Crossing

 • GTS Energis

 • ATMAN

 • Hawe

 • Interoute

 • Level 3

 • Linxtelecom

 • Mediatel

 • MIN

 • NASK

 • Netia

 • NTT

 • Pionier

 • PLIX

 • Polkomtel

 • Sferia

 • Tata (VSNL)

 • Tiscali

 • TK Telekom

 • TP S.A.

 • T-Systems

 • PAGI

 • i więcej...


uL. PIĘKNA 11 WARSZAWA


 • Cogent

 • Exatel

 • GTS Energis

 • NASK

 • Netia

 • ATMAN

 • P4

 • RWE Stone

 • T-Systems

 • Verizon


uL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4 WARSZAWA


 • Verizon

 • GTS Energis

 • NASK

 • ATMAN

 • TK Telekom


GEBO- uL. JUTRZENKI 177 WARSZAWA uL.BARBARY 2 WARSZAWA
Telia TPSA (main node)
PUNKTY WYMIANY RUCHU MIĘDZYOPERATOSKIEGOKrajowe Międzynarodowe
TP Net (AS5617) Międzynarodowy punkt wymiany ruchu międzyoperatroskiego AMS-IX (Amsterdam, NL)
Krajowy punk wymiany ruchu PL-IX [ 10 Gb/s]
Krajowy punk wymiany ruchu Thinx Poland (dawny AC-X)
Krajowy punk wymiany ruchu
Dzięki posiadanym węzłom w kluczowych punktach wymiany ruchu międzyoperatorskiego, oraz urządzeniom transmisyjnym w nich skolokowanych, jesteśmy w stanie świadczyć bezpośrednie połączenia klientów do zasobów innych operatorów w celu uruchomienia usług VPN, czy usług głosowych w oparciu o łącza E1.Możemy także zaproponować naszym klientom dowolne typy interface'ów wedle ich życzenia i zdolności kolokowanych urządzeń.Istnieje również możliwość dzierżawy ciemnych par włókien światłowodowych.Ponad 60 000 routów dostępnych poprzez peeringi z ponad 1500 operatorami za pomocą połączeń bezpośrednich i punktów wymiany ruchu.Między innymi bezpośredni peering z:

 • Microsoft (AS8075)

 • Amazon

 • Facebook

 • Akamai
Dostęp do reszty zasobów światowych realizujemy za pośrednictwem sieci:

 • Cogent (AS 174)

 • GBLX

 • Tiscali
Ruch dla klientów TP S.A. kierowany jest poprzez bezpośrednie łącza peeringowe.
OPERATORZY DOSTĘPNI NA TERENIE DATAHOUSE

Na terenie Centrum Danych Datahouse istnieje możliwośćodbioru usług (direct) od poniższych operatorów


 • Crowley Data Poland

 • GTS Energis [T-Mobile]

 • Polkomtel

 • T-Mobile

 • ATMAN

 • NETIA

 • Orange

 • MNI Telecom

 • NASK

 • PAGI

 • Abovenet


Monitoring usług oraz serwerów
Do monitoringu urządzeń i usług wykorzystywane jest oprogramowanie producenta Manage Engine Inc. posiadające moz˙liwość zarówno monitoringu SNMP jak i konkretnych serwisów, a takz˙e wykorzystujące mechanizm logowania terminalowego. Wykorzystywane sa? tez˙ własne rozwiązania monitorujące inne elementy usług takie jak parametry środowiskowe, zasilanie, dostępność, dostęp fizyczny.
Kopie zapasowe
System wykonywania i przechowywania kopii zapasowych danych Klienta, oparty jest o dostęp do macierzy NAS. Wszystkie kwestie dotyczące wykonywania i przechowywania kopi zapasowych są zazwyczaj ustalane z Klientem. Parametry dotyczące tej usługi, takie jak ilość miejsca na dane, częstotliwość wykonywania kopii zapasowych, okres ich przechowywania , rodzaj nośnika optycznego, częstotliwość oraz sposób dostarczenia kopii zapasowych np: do siedziby Klienta, te wszystkie działania są wykonywane wg. specyfikacji otrzymanej od Klienta.


Podane ceny są cenami netto