Kolokacja serwerów

Nie zawsze najlepszym miejscem do utrzymywania własnych danych i usług jest własny dom, czy siedziba firmy.

Ich umieszczenie w centralnym punkcie sieci z gwarantowanym zasilaniem, połączeniem z zasobami internetu, właściwym chłodzeniem i opieką administracyjną zawsze będzie niosła ze sobą zarówno zwiększenie ich stabilności, jak i obniżenie kosztów utrzymania.


Jakie korzyści niesie ze sobą kolokacja własnych serwerów w centrum kolokacyjnym DataHouse.pl ? • stały nadzór (monitoring) Państwa urządzeń

 • redundantny dostęp do zasobów sieciowych

 • właściwe warunki temperaturowe

 • gwarantowane zasilanie

 • konsultacje administratorów

 • elastyczne zwiększanie pasma

 • krótsze trasy (niższe "pingi")

 • zabezpieczenie przed kradzieżą i dostępem osób niepowołanych.


DataHouse.pl proponuje kolokację serwerów odpowiadającą potrzebom klienta niezależnie od:

 • typu urządzenia - akceptujemy zarówno urządzenia wolnostojące jak i rackowe

 • wielkości urządzenia - od 1U do 40U i od obudowy typu desktop do BigTower

 • potrzebnej mocy do zasilenia urządzenia (od nominalnej 250W do 30KW i więcej)

 • ilości zasilaczy w urządzeniu

 • napięcia zasilania (400V,230V, 48VDC)


Każda usługa kolokacji charakteryzuje się dużą ilością usług dodanych w pakiecie - takich jak zasilanie podstawowe, czy 10 Mbitowy, nielimitowany transferem ruch do neutralnych krajowych punktów wymiany usług. A opłaty instalacyjne zaczynają się już od 1 PLN (+vat).


Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora usługi, lub kontaktu z Działem Handlowym.