Administracja systemowa czasy reakcji oraz zakres działań

Problem krytyczny - Awaria lub działanie usługi niezgodne z dokumentacją, któremu Zamawiający nadał podwyższony priorytet. Problem uniemożliwiający funkcjonowanie krytycznych obszarów działalności klienta.Problem standardowy - Działanie usługi niezgodne z dokumentacją, brak działania lub utrudnienia w wykorzystywaniu funkcji Systemu.Uwaga - Niezgodność usługi z dokumentacją, nie wpływająca w żadnej mierze na działanie systemu i możliwość wykorzystania pełnej funkcjonalności systemuZadanie - Zgłoszenie użytkownika wymagające dodatkowej pracy administracyjnej (np. dodanie nowego konta, utworzenie grupy systemowej, konfiguracja usługi sieciowej itd.)

Zakres czasowy świadczenia usług administracyjnych

Usługa Okno świadczenia usług
Bieżące działania administracyjne nie wymagające zatrzymywania Systemu 9:00 – 17:00, w dni robocze
Bieżące działania administracyjne wymagające zatrzymywania Systemu 9:00 – 17:00 oraz w innych godzinach do uzgodnienia w konkretnym przypadku, w dni robocze
Przyjmowanie Zgłoszeń 24 godziny na dobę
Obsługa Zgłoszeń Krytycznych 24 godziny na dobę

Zakres czasowy prac

Usługa Okno świadczenia usług
Przyjmowanie/Zgłaszanie Problemów W dni robocze w godzinach 8:00-22:00
Rozwiązywanie Błędów Krytycznych 24 godziny na dobę
Rozwiązywanie Błędów Zwykłych W dni robocze w godzinach 9:00-17:00
Rozwiązywanie Uwag W dni robocze w godzinach 9:00-17:00
Realizacja zadań W dni robocze w godzinach 09-17:00 oraz w innych godzinach do uzgodnienia w konkretnym przypadku.
W dni wolne od pracy (każdorazowo do uzgodnienia)

Gwarantowany czas reakcji

Typ zgłoszenia Gwarantowany czas reakcji
Problem krytyczny do 1 godziny
Problem standardowy do 8 godzin
Uwaga / Zadania 1 dzień roboczy